Referencie

Pracovali sme:
Zatepľovanie a rekonštrukcia panelového domu na Smrekovej ul. v Prešove.
Zatepľovanie a rekonštrukcia panelového domu na Bernolákovej ul. v Prešove.
Zatepľovanie a rekonštrukcia panelového domu na Študentskom nám. 391 v Rohožníku.
Zatepľovanie a rekonštrukcia panelového domu na Šrobárovej ul. v Prešove.
Zatepľovanie a rekonštrukcia panelového domu na Vansovej ul. v Prešove.