Prečo zatepľovať ?

Dôvodov, prečo obytný dom/bytovku zatepliť je niekoľko.

  1. Kvalita bývania – stabilná vlhkosť a teplota vzduchu počas každého mesiaca v roku
  • vyšší zdravotný štandard – malá pravdepodobnosť tvorby pliesni.
  • vyššia ochrana pred prachom
  • nižšia hlučnosť
  • predlžuje životnosť skeletu stavby
  1. Ekonomické dôvody – úspora energie
  • vyššia cena nehnuteľnosti
  • nižšia, alebo žiadna emisná daň po roku 2018
  1. Šetrenie životného prostredia – zateplená budova spotrebuváva rádovo menej energie na tvorbu tepla

v studených mesiacoch a chladenie v letných horúčavách, čím výrazne znižuje produkciu Co2 o cca 40 %