Kontakt

SM Fontana s.r.o.

Konateľ: Maroš Chominec

Adresa : Prostéjovská 55,

Volgogradská 13/A 080 01 Prešov

tel :+421918 480 762

e-mail : smfontana.chominec@gmail.com