Energetický certifikát

Energetický certifikát budovy je prehľadný dokument zatrieďujúci posudzované objekty do určených kategórií (A-G). Energetická certifikácia budov sa vykonáva na základe zákona č. 555/2005 Z. z. a jeho doplnenia zákonom č. 300/2012 Z. z., ktorými sa preberá smernica 2002/91/ES a smernica 2013/31/EU Európskeho parlamentu o energetickej hospodárnosti Energetická certifikácia budov sa od 1.1.2013 vykonáva vyhláškou č. 364/2012 ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Uvedené zákony aj vyhláška stanovujú postup energetickej certifikácie, kategorizáciu budov, obsahové požiadavky na certifikát a zatrieďujú objekt podľa stanovených kritérií do kategórií od A0-A1-A až do G.

Pričom v kategórii A, sú najhospodárnejšie budovy a v kategórii G, sú najnehospodárnejšie budovy.

Energetický certifikát má až do začiatku roka 2018 iba informatívny charakter o energetickej náročnosti budovy. Od roku 2018 bude na základe energetického certifikátu vyrubovaná emisná daň. Cieľom tejto dane, je znížiť spotrebu produkcie Co2 z výroby tepla v EÚ o 40 %.